นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

1.1 SwipeRx เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับ บุคลากรที่ทำงานในร้านขายยา กล่าวถึงเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้จัดการร้านขายยา เจ้าของร้านขายยา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียหลักด้านอื่นๆ ในพื้นที่ร้านขายยา เป้าหมายของ SwipeRx คือช่วยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรร้านขายยา ในการดำเนินการดังกล่าว SwipeRx จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างปลอดภัย

1.2 โดยใช้แอป SwipeRx (“แอป”) ,การเข้าถึงเว็บไซต์ SwipeRx (“ไซต์”) หรือแอปพลิเคชันใดๆก็ตาม (“บริการ”) ที่ให้บริการโดย mClinica Pte. Ltd. (“mClinica”), ในการเข้าถึงบริการใดๆที่กล่าวข้างต้น คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยทั้งแอปและเว็บไซต์เป็นของ mClinica และถูกควบคุมโดย mClinica หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปหรือเว็บไซต์นี้

1.3 คำว่า “ผู้ใช้” จะรวมถึงบุคคลใดก็ตาม ที่ได้ทำการลงทะเบียนบัญชีบนแอพหรือเว็บไซต์ หรือใช้งานแอพหรือเว็บไซต์

2 ข้อมูลส่วนที่บริษัทจะรวบรวม

2.1 การลงทะเบียน SwipeRx เป็นเครือข่ายสังคมและสายอาชีพ เฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านร้านขายยาและบุคลากรที่ทำงานในร้านขายยา เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านร้านขายยาและบุคลากรที่ทำงานในร้านขายยา ซึ่งรวมไปถึงชื่อเต็ม, สถานที่ตั้ง, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, การศึกษา, หมายเลขใบอนุญาตเภสัชกร, ประสบการณ์การทำงาน, ความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือสังกัด, อายุ, วันเกิด และเพศ.

นอกจากนั้นผู้ใช้ยังถูกแนะนำให้เพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ของตนเองอีกด้วยเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของเครือข่ายให้ดีขึ้น หากคุณทำการสมัครเพื่อใช้ฟีทเจอร์พิเศษเพิ่มเติมใน SwipeRx เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน ซึ่งจะรวมไปถึงชื่อของบุคลากรที่รับผิดชอบ, รายละเอียดใบอนุญาต,เอกสารการจดทะเบียนบริษัท,รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ และอื่นๆ ตามที่ mClinica เห็นสมควร

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ทักษะ และความสนใจ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้วิธีการแสดงออก

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพบนแพลตฟอร์มดีขึ้นและถูกนำไปปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของเครือข่ายให้ดีขึ้น

2.3 สมุดโทรศัพท์และบริการอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ SwipeRx 

คุณอาจใช้เครื่องมือใน SwipeRx เพื่อนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อผ่านสมุดโทรศัพท์ บัญชีอีเมล หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของโทรศัพท์มือถือของคุณ (“ข้อมูลผู้ติดต่อ”) ซึ่งคุณได้จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณและช่วยคุณค้นหารายชื่อผู้ติดต่อของคุณซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม SwipeRx เช่นกัน รวมไปถึงส่งคำเชิญแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานด้วย สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน SwipeRx ของคุณ เมื่อคุณส่งคำเชิญให้ใครบางคนในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อเข้าร่วม SwipeRx และเชื่อมต่อกับคุณ บุคคลนั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ (สำหรับคำเชิญทาง SMS) เนื่องจากอาจปรากฏในคำเชิญ เราอาจเตือนผู้ที่ได้รับเชิญเกี่ยวกับคำเชิญของคุณในนามของคุณ หากพวกเขาไม่ตอบรับคำเชิญของคุณในทันที

ข้อมูลผู้ติดต่อใดๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม SwipeRx จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

2.4 ฝ่ายบริการลูกค้า 

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน กิจกรรม และข้อความของคุณและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบคำถามของคุณได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อจัดหา แนะนำ วิธีการแก้ปัญหา

2.5 การใช้บริการ 

เมื่อคุณใช้บริการไม่ว่าจะผ่านทางแอพหรือเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิกโฆษณา,กรอกแบบสำรวจ,โพสต์หรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาบทความ ค้นหาเนื้อหาบทความ สมัครงานและกิจกรรมอื่นๆ

2.6 คุกกี้ 

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยให้เราจดจำคุณในอุปกรณ์หลายเครื่องและให้ความปลอดภัยที่สูงขึ้นตลอดจนปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน SwipeRx ของคุณ

3 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

3.1 ยินยอมให้ SwipeRx ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ 

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานและใช้บริการ ถือว่าคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพวกเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงผู้ใช้ของเราโดยเจตนาและโดยสมัครใจ ตลอดจนยอมรับและตกลงในการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยลบข้อมูลบัญชีของคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

3.2 การสื่อสารของผู้ใช้ 

เมื่อคุณเริ่มการสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นบน SwipeRx หรือเมื่อคุณเชิญบุคคลภายนอกแพลตฟอร์ม ชื่อ รูปโปรไฟล์ อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลอื่นที่คุณเริ่มต้นการสื่อสารด้วย

3.3 การพัฒนาบริการและประสบการณ์การใช้งานที่ปรับแต่งได้ 

เราจะให้บริการคุณในรูปแบบลักษณะต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณดีขึ้น ตัวอย่างได้แก่ งาน, กิจกรรม และเนื้อหาบทความอื่น ๆ ที่ถูกปรับให้เหมาะกับประสบการณ์การทำงาน สถานที่ และการศึกษาของคุณ

3.4 ข้อความทางการตลาด 

เราอาจส่งข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราให้กับคุณ รวมถึงการแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมทางการตลาดของเรา เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย,การจับรางวัล,กิจกรรมสิทธิพิเศษรางวัลตอบแทนสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

4 การแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

4.1 สมาชิกรายอื่นในเครือข่าย SwipeRx สามารถดูได้เฉพาะชื่อ,

ที่ตั้ง,ประสบการณ์การทำงาน,ความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือสังกัด และการศึกษาของคุณ 

สำหรับอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขใบอนุญาตเภสัชกร, อายุ, วันเกิด, และเพศของคุณมีไว้สำหรับทีมงานของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและตรวจสอบยืนยันตัวตน และสำหรับนายจ้างเมื่อคุณสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครทราบ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณเกี่ยวกับแอป เว็บไซต์ และบริการที่คุณมีส่วนร่วมใน SwipeRx ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะการสมัครงานในแอปหรือเว็บไซต์, หรือการตรวจสอบจำนวนครั้งในการทำข้อสอบ CPE ของคุณ เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

4.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (a) แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นบุคคลที่สามซึ่งเราได้ทำการว่าจ้างเพื่อทำหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น และอาจอยู่ภายในหรือนอกเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้อาศัยอยู่; (b) ให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของคุณสำหรับกิจกรรม CPE และให้บริการฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอพแก่คุณ; (c) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหรือในการเตรียมการขาย mClinica, หรือการขายทรัพย์สิน, ของบริษัทในเครือ, หรือของแผนก

(d) อันเป็นผลมาจากหรือในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงภายใต้การควบคุมของ mClinica หรือบริษัทในเครือ

4.3 บุคคลภายนอกใดๆ ที่เราโอนหรือขายทรัพย์สินของเราให้ จะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราต่อไปตามลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5 การเข้าถึงและการแก้ไข

5.1 หากผู้ใช้ประสงค์ที่จะ (a) ส่งคำขอเข้าถึงเพื่อเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรานำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือ (b) การแก้ไข การร้องขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้ใช้ ที่เราเก็บรักษาไว้ โดยคุณสามารถส่งคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

5.2 โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการส่งคำขอเข้าถึงข้อมูล หากมีกรณีนั้น เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของคุณ

5.3 เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร หากเราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากได้รับคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วัน นับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณได้ หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่คุณหรือเพื่อแก้ไขตามที่คุณร้องขอ โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้)

6 ความแม่นยำและการเก็บรักษา

6.1 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง โปรดแจ้งมายัง mClinica หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

6.2 เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมนั้นๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

6.3 เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งทันทีที่มีเหตุผลที่จะถือได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

7 การโอนข้อมูล

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากผู้ใช้อาจถูกโอนย้ายออกจากเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้อาศัยอยู่เพื่อโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ประมวลผลข้อมูลบุคคลที่สามของเราที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับการป้องกันที่มีมาตรฐานที่อย่างน้อยเทียบเท่ากับที่ได้ให้ไว้ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8 การเปลี่ยนแปลงและความปลอดภัย

8.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลภายใน 7 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง

8.2 การรักษาความปลอดภัย 

เราได้จัดทำและใช้แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต,การรวบรวม,การใช้,การเปิดเผย,การคัดลอก,การดัดแปลง,การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ที่เท่าเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้การควบคุมทางกายภาพ, ข้อจำกัดการรับรองความถูกต้อง และ การเข้ารหัส Open SSL บน API และอื่นๆนั้น การเข้าถึงข้อมูลของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เราได้เฝ้าติดตามและรักษามาตรฐานความปลอดภัยของเราให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา และเราขอแนะนำอย่างยิ่งไม่ให้แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับผ่านแพลตฟอร์ม, ข้อความ, และฟีทเจอร์การสนทนากลุ่มของเรา เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อภายในองค์กรและต่อผู้ประมวลผลข้อมูลและตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น และเปิดเผยตามความจำเป็นเท่านั้น

9 การถูกละเมิดข้อมูลและการแจ้งเตือน

9.1 ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากการประเมินว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกบุกรุกส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อคุณ ยกเว้นในสถานการณ์เช่น 1) มีการดำเนินการแก้ไขที่การละเมิดข้อมูล ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยสำคัญ 2) มีการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะมีการละเมิดซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าถึงได้ 3) การถูกห้ามใช้งานโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากมีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องหรือได้รับการยกเว้น สำหรับในส่วนของการแจ้งเตือน เราจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการละเมิดข้อมูล รวมถึงการจัดการการละเมิดข้อมูลและแผนการแก้ไขของเรา

10 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 ผู้ใช้อาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ mClinica หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณต้องการส่งคำขอในลักษณะดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อ:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ที่อยู่: 5 Shenton Way อาคาร UIC #10-01 สิงคโปร์ 068808

อีเมล: [email protected] พร้อมระบุว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Policy” บนหัวข้อของอีเมล

โทร: +65 91906624

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2565